Slide Slide Slide Slide ارائه رایگان دوره های مهارت آموزی و آموزش های دهوندی Slide مجری توسعه عدالت آموزشی در مناطق روستایی کشور Slide ارائه دوره های رایگان در تمام مقاطع تحصیلی متوسطه اول دبستان متوسطه دوم ر ا ی گ ا Slide برگزاری دوره های رایگان ضمن خدمت و دانش افزایی ویژه دبیران و معلمان مناطق روستایی Slide همکاری با گرو‌های جهادی
رفتن به بالا