صفحه اصلی|اخبار|درباره ما|تماس با ما
شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨
آیین نامه اجرایی صندوق

آئین نامه ضوابط اجرایی صندوق اندوخته طوبی

الف- افتتاح حساب

ب- پس انداز

 ج- برداشت يا بستن حساب

د- دریافت وام

ه- کارمزد وام

و- اطلاع رسانی

 

 

آئین نامه ضوابط اجرایی صندوق اندوخته طوبی

الف- افتتاح حساب

1-     افتتاح حساب در صندوق اندوخته طوبی بر اساس اساسنامه مستلزم تحقق شروط زير مي باشد :

 •      عضویت در صندوق
 •     پذیرش مفاد اساسنامه و آئين­ نامه ­هاي اجرايي صندوق 
 •      تعهد پرداخت حداقل شهريه افتتاح حساب و نيز شهريه ­هاي مصوب ماهيانه

2-     افتتاح حساب برای دانش آموزان و افراد زیر 18 سال مطابق قانون می بایست توسط ولی قانونی آنها انجام شود.

3-     پس از ارائه فرم تقاضاي عضويت ، در اولين جلسه هیات­ مدیره  موضوع مطرح و تاييد و يا عدم ­تاييد عضويت به اطلاع متقاضي خواهد رسيد .

4-     پس از تاييد عضويت ، متقاضي موظف است حداکثر ظرف مدت يک­ماه نسبت به پرداخت شهريه افتتاح حساب  اقدام نمايد .

5-     متقاضي موظف است حداقل مبلغ تعیین شده جهت افتتاح حساب را بصورت يکجا پرداخت نمايد . تاریخ وصول مبلغ شهريه افتتاح حساب بعنوان تاريخ عضويت در صندوق به شمار مي­ آيد.  

ب – پس انداز

1-     پس انداز اعضاء صندوق به دو شيوه ایجاد می گردد:

          الف- شهريه ماهيانه: حداقل شهریه ماهیانه برای اعضاء عادی صندوق همه ساله بر مبنای پنج درصد حداقل حقوق پایه قانون کار آن سال تعیین می­گردد که مبلغ دقیق آن در ابتدای سال توسط هیات­ مدیره تعیین و پس از تایید هیات امنا اعلام می­گردد. این رقم برای اعضاء زیر 18 سال (دانش آموز) در دوره دبستان 0.7 درصد حداقل حقوق پایه قانون کار برای دانش آموزان دوره متوسطه اول 1 درصد و در دوره دوم متوسطه 1.5درصد حداقل حقوق پایه قانون کار می باشد

         ب- پس اندازهاي موردي : مبالغي است که بصورت موردي توسط عضو در حساب پس ­انداز منظور مي­گردد . که براي اين مبلغ حد خاصي مشخص نشده است اما استفاده از آن به ­عنوان مبنا جهت دريافت وام تابع قوانين خاصي است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد .

2-     پرداخت پس انداز بصورت ماهیانه  اجباری می باشد این مبلغ الزاما باید بصورت ماهیانه پرداخت گردد بنابر این اگر پس انداز موردی چند برابری نسبت به پس انداز ماهیانه واریز گردد بازهم پرداخت پس انداز ماهیانه الزامی می باشد .

3-     شهريه ماهيانه اعضاء می­ بایست از طریق سامانه الکترونیکی پرداخت گردد.

4-     در صورتي­که عضوي دو ماه متوالي شهريه خود را پرداخت ننمايد حساب وی به حالت تعلیق درخواهد آمد و آن عضو تازماني که شهريه ­هاي معوقه خود را پرداخت ننمايد نمي­ تواند تقاضاي وام جديد بنمايد. بديهي است هرگونه تقاضاي وامي که از قبل نيز ارائه شده باشد کان لم يکن تلقي خواهد شد.

5-     عضوی که بدهی وام داشته باشد در صورتی که دو ماه متوالی پس انداز ماهیانه خود را پرداخت ننماید به وی اخطار داده خواهد شد و چنانچه ظرف مدت یک هفته پس انداز معوق خود را پرداخت ننماید می بایست کل بدهی وام خود را بصورت یکجا پرداخت نماید .

6-     اخطار هيات­ مدیره مبني بر تاخير در پرداخت شهريه جنبه يادآوري داشته و عدم اخطار توسط هیات­ مدیره حقي را براي عضو ايجاد نمی­ کند و در صورت تاخير احتمالي در پرداخت شهريه بهيچ وجه وامي به متقاضي پرداخت نخواهد شد.

7-     در صورتي­که عضوي بيش از شش ماه شهريه خود را پرداخت ننمايد و بدهی وام نیز نداشته باشد موجودي وي به حساب­هاي راکد منتقل و به جهت جلوگيري از پايين آمدن ميانگين موجودي اعضاء عضويت وي معلق و از آمار تعداد کل اعضاء کسر مي ­گردد . بديهي است فعال شدن مجدد عضويت فرد منوط به تاييد هیات­ مدیره و تحقق شرایط اعلامی توسط هیات­ مدیره می­باشد.

ج – برداشت يا بستن حساب

1-     اگر عضوي درخواست برداشت یا بستن حساب پس ­اندازش را داشته باشد می بایست تقاضای خود را از طریق سامانه اعلام نماید. البته اين پرداخت به شرطي انجام خواهد شد كه تراز حساب بين بدهكاري و بستانكاري فرد برقرار باشد. يعني چنانچه ديون فرد بيش از پس انداز وي باشد امکان برداشت از حساب وجود ندارد.

 2-     اگر عضوي با موجودي خود دريافت وام عضو ديگري را ضمانت کرده باشد اين ضمانت درحکم ديون فرد محسوب مي ­شود و تا مادامي که ميزان بدهي آن عضو  بيش از پس­ انداز وي باشد ، امکان برداشت از حساب وجود ندارد.

3-     برداشت از حساب باعث کسر امتياز در نوبت دريافت وام آتي عضو مي­ گردد. که در ادامه به ميزان و نحوه کسر امتياز اشاره خواهد شد .

4-     افراد زیر 18 سال تا رسیدن به سن قانونی امکان برداشت از حساب خود را ندارند و در صورت تقاضا، تنها ولی یا قیم وی که در هنگام افتتاح حساب اوراق را امضاء نموده است می تواند نسبت به برداشت از حساب اقدام نماید.

5-     درصورتي­که هيات­ مدیره با توجه به مفاد اساسنامه بخواهد عضويت فردي را در صندوق لغو نمايد اين ­کار پس از وصول تمامي مطالبات انجام خواهد شد .

6-     در صورتي­که فردي با اختيار خود از عضويت صندوق خارج شود اما پس ازمدتي درخواست عضويت مجدد در صندوق را داشته باشد ، اين موضوع در هيات­ مدیره بررسي و در صورت تاييد ، فرد مي­ تواند به­ عضویت صندوق درآید. در این حالت کلیه سوابق تراکنش­ها و امتیازات قبلی وی حذف خواهد شد.

7-     در صورتی که عضوی درخواست برداشت و یا بستن حساب را داشته باشد صندوق مبلغ مورد نظر را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ درخواست به حساب اعلام شده در بدو عضویت واریز خواهد نمود .

د – دريافت وام

1-     پرداخت وام براساس سیستم سبد امتیازی در صندوق انجام خواهد شد که شرح این روش امتیازی در ادامه خواهد آمد

2-     هر عضو با هزینه­ کردن امتیاز خود به شرط نداشتن بدهی وام می­ تواند درخواست دریافت وام ارائه نماید.

3-     هرچه میزان امتیاز عضو در این سیستم بیشتر باشد مبلغ وام پرداختی بیشتر خواهد بود اما این مبلغ از چهار برابر موجودی عضو نمی­ تواند بیشتر باشد .

4-     هر عضو يک روز بعد از تسويه وام قبلي مي ­تواند تقاضاي وام جديد ارائه نمايد اما در صورتيکه به هر دليل وام قبلي خود را زودتر از موعد تسويه نموده باشد مي­ بايست حداقل دو ماه صبر نموده و سپس تقاضاي دريافت وام جديد را ارائه نمايد .

5-     دانش آموزان مجتمع خواجه نصیر طوسی و مدارس وابسته و تابعه که به عضویت صندوق درآمده اند به هر میزان در صندوق پس انداز نمایند امتیازات دریافت وامشان بیشتر خواهد شد اما تا زمان فارغ التحصیلی امکان دریافت وام نخواهند داشت.

6-     اولویت پرداخت وام براساس زمان تقاضای وام خواهد بود. در شرایط اضطرار که با اجماع اعضاء ‌هیات­ مدیره مشخص می­ شود وام خارج از نوبت پرداخت خواهد شد

7-     امتیازات سبد امتیازی هر عضو براساس ملاک­های زیرمحاسبه و تخصیص داده خواهد شد:

 •         افتتاح حساب : 500000 امتیاز مثبت
 •        پس انداز : هر هزار تومان پس انداز در هر روز 1 امتیاز مثبت 
 •         برداشت از حساب : هر هزار تومان برداشت از حساب 100 امتیاز منفی
 •         سابقه عضویت : هر روز سابقه عضویت 200 امتیاز مثبت
 •         دریافت وام : هرفقره وام دریافتی 100000 امتیاز منفی
 •        مبلغ وام­ های دریافتی : هر هزار تومان وام در هر ماه 12 امتیاز منفی
 •        تاخیر بازپرداخت اقساط: هر هزار تومان در هر روز تاخیر 4 امتیاز منفی
 •       تعجیل بازپرداخت اقساط: هر هزار تومان در هر روز تعجیل 0.2 امتیاز مثبت
 •       حضور در جلسات احتمالی صندوق : 20000 امتیاز مثبت برای حضور و یا 7000 امتیاز مثبت برای وکالت و 5000 امتیاز منفی درصورت عدم حضور و ندادن وکالت  
 •       سایر : امتیازهای موردی که توسط هیات امنا مصوب و تخصیص داده می شود

8-     به دانش آموزان عضو در هنگام فارغ التحصیلی و رسیدن به سن قانونی حسب نظر هیات مدیره و با عنایت به منابع مالی موجود معادل 20 الی 50 درصد امتیازات کسب شده به وی امتیاز تشویقی تعلق خواهد گرفت که باعث بالا رفتن سقف وام های پرداختی خواهد شد. همچنین در صورت امکان و وجود منابع مالی این دسته از اعضاء در اولویت دریافت وام ازدواج قرار خواهند گرفت . 

      9- تعداد ماه­ های بازپرداخت وام می تواند از 1 ماه تا 36 ماه متغیر باشد که تعداد این ماه­ها بسته به تقاضا و میزان امتیاز فرد قابل تغییر است . طبیعتا هرچقدر تعداد ماه های بازپرداخت بالاتر باشد امتیاز بیشتری باید توسط عضو هزینه گردد

    10- امتیازات افراد برای دریافت وام بصورت روزانه محاسبه و از طریق سامانه اینترنتی صندوق قابل مشاهده خواهد بود.

    11- ملاک در پرداخت وام ، موجودي فرد و وضعيت فرد در جدول امتیازات در روز تشکيل جـلسه هيات­ مدیره مي­باشد و وضـعـيت فرد در روز تـقـاضاي وام مـلاک نمي­باشد.

    12 - متقاضی وام پس از اعلام تصویب مبلغ وام در هیات مدیره ، ظرف مدت حداكثر یک هفته  می­بایست برای دریافت وام مراجعه نماید و پس از این مدت اولویت دریافت وام وی لغو می­گردد اما چنانچه عضو در این مدت اعلام نمود که موقتا به وام نیاز ندارد ، اولويت دريافت وام براي وي حداكثر به مدت 3 ماه محفوظ مي ­ماند اما عضو بايد به اين نکته توجه داشته باشد با افزايش پس انداز و يا تغيير امتیاز سبد، مبلغ وام مصوب براي وي تغييري نخواهد کرد. بعد از اين مدت اگر متقاضي نياز به دريافت وام داشته باشد بايد مجددا فرم تقاضاي وام با تاريخ روز پرنمايد و در نوبت دريافت وام قرارگيرد.

    13- همه ماهه يك تقاضاي وام بصورت ذخيره تصويب مي­ گردد كه اگر متقاضياني كه وام آنها تصويب نهائي گرديده است نسبت به دريافت وام اقدام ننمودند وام به فرد ذخيره پرداخت گردد .چنانچه وام به فرد ذخیره پرداخت نگردد در ماه جديد ملاک سقف وام پرداختي به فردي که در ماه قبل ذخيره بوده ، وضعيت جديد وي در جدول امتیاز مي­ باشد.

    14- بازپرداخت وام دریافتی باید با ارائه اسناد و اوراق بهادار توسط متقاضی و یک یا چند نفر ضامن و به روش پلکانی به شرح زیر ضمانت گردد :

14-1- در این روش حداقل حقوق پایه قانون کار مبنای تعیین سطوح ضمانت می باشد که با ضریب a نشان داده شده است:نوع ضمانت وام های دریافتی بسته به میزان وام دریافتی براساس جدول زیر تعیین خواهد شد .

 

مبلغ وام

مثال عددی

(در سال 97)

نوع ضمانت

[0a-7a]

صفر تا

7.800.000 تومان

حداقل 1 فقره چک یا سفته معادل آن

[7a-15a[

7.800.001 تا 16.700.000 تومان

حداقل 1 فقره چک یا سفته+  ضمانت کتبی یک نفر ضامن مورد وثوق صندوق

[15a-25a[

16.700.001 تا 27.850.000 تومان

حداقل 2 فقره چک یا سفته متعلق به دونفر

[25a-35a[

27.850.001 تا 39.000.000 تومان

حداقل 2 ضامن با چک یا سفته یکی از ضمانتها فقط با چک 

[35a-45a[

39.000.001 تا 50.000.000 تومان

حداقل 2 ضامن با چک 

[45a-55a[

50.000.001 تا 62.000.000 تومان

حداقل 2 ضامن با چک یکی از ضامنین دارای گواهی کسر از حقوق 

]55a-n[

62.000.001  تا .....

رهن ملک مسکونی

14-2- برای ضمانت ، عضو می تواند به جای چک سفته ارائه نماید .

14-3- در صورتیکه اوراق ضمانت ، چک فردی غیر از عضو باشد گواهی امضاء صاحب چک نیز باید ارائه گردد.

14-4- مبلغ اوراق ضمانت ، برابر مبلغ  وام دریافتی بعلاوه کارمزد مربوطه می باشد .

14-5- اوراق ضمانت باید بدون تاریخ و در وجه صندوق اندوخته طوبی باشد و از درج هرگونه مطلب اضافی مانند " بابت ضمانت وام " و.... خودداری گردد.

14-6- گواهی کسر از حقوق از نهادهای دولتی و عمومی و نیز موسسات و شرکتهای خصوصی مورد وثوق صندوق پذیرفته خواهد شد.

14-7- پس از بازپرداخت دیون اوراق ضمانت در صورتیکه متعلق به عضو باشد به وی عودت داده می شود و در صورتیکه متعلق به غیر باشد باید صاحب اوراق شخصا برای دریافت مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه ، این اسناد حداکثر 3 ماه نگهداری می شود پس از این مدت ، طی صورتجلسه هیات مدیره صندوق ، این اسناد ابطال و در صورت لزوم امحاء‌ می گردد.

14-8- عدد دقیق ضریب a همه ساله توسط هیات مدیره صندوق تعیین خواهد شد.

15- اعضاء‌ هيات امناء ، هیات مدیره و بازرسين صندوق در زمان تصدي خود نمي­ توانند ضامن دريافت وام اعضاء شوند. اما چنانچه قبل از قبول مسئوليت ضامن فردي شده باشند ادامه اين ضمانت بلامانع است .

16- درصورتي كه عضوي بيش از يک ماه اقساط وام را پرداخت نكند به وي از طريق سامانه و پيام کوتاه تلفن همراه اخطار داده مي­شود و اگر بيش از 2 ماه در بازپرداخت ديون تاخير داشته باشد به وي اخطار كتبي داده مي­ شود و اگر بيش از 3 ماه اقساط پرداخت نشد هيات امناء نسبت به وصول مطالبات از محل ضمانت وام اقدام مي­نمايد.

17-در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط وام،  تقاضای وام جدید منوط به سپری شدن دو برابر تعداد روزهای تاخیر در پرداخت اقساط وام قبلی می باشد .

18- در صورتی که عضو تاکنون وامی دریافت ننموده باشد حداقل می بایست 90 روز از تاریخ افتتاح حساب در صندوق گذشته باشد تا بتواند وام جدید درخواست نماید . 

و – کارمزد وام

1-     جهت تامين هزينه­ هاي جاري صندوق مبلغي معادل سه درصد به ازاي 12ماه بازپرداخت وام از مانده مبلغ وام منهای موجودی پس انداز متقاضی وام  بعنوان کـارمـزد دريافت و به حساب صـندوق مـنظـور مي­گردد .

    ز – اطلاع رساني

1-      جهت اطلاع ­رساني شفاف ­تر به اعضاء و تسهيل در اطلاع رساني سامانه اینترنتی اطلاع رسانی در اختیار اعضاء صندوق قرار می­ گیرد که اخبار صندوق ، صورتجلسات ، آئین نامه­ ها ، فرم­ها  و نیز تمام تراکنش های مالی اعضاء صندوق در آن ثبت و ضبط می­ گردد. در این سامانه اعضاء می­توانند عملیات پرداخت شهریه و اقساط خود را بصورت آنلاین انجام دهند و یا تراکنش­های بانکی خود را ثبت نمایند .

2- کلیه آئین­ نامه ها ، صورتجلسه­ های هیات مدیره و... از طریق سامانه اطلاع­ رسانی خواهد شد و اعضاء موظفند بصورت مستمر به این سامانه مراجعه نمایند . بدیهی است ادعایی مبنی بر خسران در اثر عدم مراجعه به اطلاعیه های سامانه مسموع نخواهد بود. البته هیات مدیره ‌صندوق به جهت تسهیل در این امر در صورت ایجاد هرگونه تغییر در سامانه موضوع را از طریق پیامک و کانال تلگرام نیز اطلاع ­رسانی خواهد کرد 

این آئین نامه در پنج صفحه و در تاریخ 92/09/10 به تایید هیات امناء صندوق اندوخته طوبی رسیده است و در مورخه 95/04/01 مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و بندهایی از آن اصلاح گردید