صفحه اصلي|تماس با ما|درباره ما
کاربران گرامی، سایت در دست طراحی است و در حال حاضر به صورت موقت فعالیت می کند.
يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨
نمایش مشخصات افراد جویای کار
The 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' provider is not registered on the local machine. line:20001 mogh=Columes Data
Table1.fname + ' ' + Table1.family as my0_1,'isdbnull' as my0_4,Table1.job as my1_1,'isdbnull' as my1_4,Table1.reshte as my2_1,'isdbnull' as my2_4,Table1.ID as my3_1,'isdbnull' as my3_4 from Table1