صفحه اصلي|تماس با ما|درباره ما
کاربران گرامی، سایت در دست طراحی است و در حال حاضر به صورت موقت فعالیت می کند.
آلبوم تصاویر

سال تحصیلی 95-96

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی شهرک مطهر

دوره های 24 - 25 - 26

بیستمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی شهرک مطهر


هفدهمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

سال تحصیلی 94-95

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی شهرک مطهر

دوره های 23 - 24 - 25

نوزدهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی شهرک مطهر

 

شانزدهمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

سال تحصیلی 93-94

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی شهرک مطهر

دوره های 22 - 23 - 24

هجدهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی شهرک مطهر


پانزدهمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

سال تحصیلی 92-93

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی شهرک مطهر

دوره های 21 - 22 - 23

هفدهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی شهرک مطهر

 

چهاردهمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

مراسم افطاری فارغ التحصیلان

 

مراسم شب روز جهانی قدس

سال تحصیلی 91-92

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی شهرک مطهر

دوره های 20 - 21 - 22

شانزدهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی روستای بلبل آباد


دوازدهمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

اردوی زیارتی قم

دوره 21

اردوی زیارتی قم

سال تحصیلی 90-91

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای سیت

دوره های 19 - 20 - 21

پانزدهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

 

یازدهمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

سال تحصیلی 89-90

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای وی

دوره های 18 - 19 - 20

چهاردهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی روستای پرانگی

 

دهمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

اردوی اصفهان

دوره 19

اردوی اصفهان

4

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 185

اردوی کرج

دوره 20

اردوی کردان کرج

6

مراسم عید غدیرخم

دوره های 18 - 19 - 20

مراسم عید غدیرخم

7

مراسم عزاداری شهادت امام صادق (ع)

دوره های 18 - 19 - 20

مراسم عزاداری شهادت امام صادق (ع)

8

جشن ولادت امام رضا (ع)

دوره های 18 - 19 - 20

جشن ولادت امام رضا (ع)

9

روز بازگشایی مدرسه

دوره های 17 - 18 - 19 - 20

مراسم اول مهر

سال تحصیلی 88-89

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای چوخون

دوره های 17 - 18 - 19

سیزدهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی روستای پرانگی

دوره های 17 - 18 - 19

نهمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره های 17 - 18 - 19

اردوی مشهد

4

اردوی کرج

دوره 19

اردوی کردان کرج

5

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 176

اردوی زنجان

دوره 17


7

اردوی زنجان

دوره 18

اردوی زنجان

8

مراسم میثاق بندگی

دوره 18

مراسم میثاق بندگی

9

اختتامیه مسابقات قرآن

دوره های 17 - 18 - 19

مراسم اختتامیه مسابقات قرآن

10

مراسم عید غدیرخم

دوره های 17 - 18 - 19

مراسم عید غدیرخم

سال تحصیلی 87-88

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای وی

دوره های 16 - 17 - 18

دوازدهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی روستای چوخون

 

هشتمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

اردوی اصفهان

دوره 18

اردوی اصفهان

4

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 16

اردوی مناطق جنگی ویژه دانش آموزان سال سوم

سال تحصیلی 86-87

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای وی

دوره های 15 - 16 - 17

یازدهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی روستای چوخون

 

هفتمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

اردوی اصفهان

دوره 16

اردوی اصفهان

4

اردوی کاشان

دوره 17

اردوی کاشان

5

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 15


6

اردوی زیارتی مشهد مقدس

 


7

اختتامیه مسابقات قرآن

دوره های 15 - 16 - 17

مراسم اختتامیه مسابقات قرآن

8

مراسم روز جهانی قدس

 

راهپیمایی روز جهانی قدس - مراسم افطار

سال تحصیلی 85-86

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره های 14 - 15 - 16

دهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی بخش کوهسرخ کاشمر

 

ششمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره های 14 - 15 - 16

تصاویری متفرقه از اردوی جهادی دانش آموزی

4

اردوی زیارتی قم

دوره 16

اردوی زیارتی قم

5

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره های 14 - 15 - 16

اردوی زیارتی مشهد مقدس

6

اردوی اصفهان

دوره 15

اردوی اصفهان

7

اردوی تفریحی- سد لار

دوره های

سد لار- تابستان 1386

8

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 14سال تحصیلی 84-85

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره های 13 - 14 - 15

نهمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی بخش کوهسرخ کاشمر

 

پنجمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره های 13 - 14 - 15

اردوی زیارتی مشهد مقدس

4

مراسم عید غدیر خم

دوره های 13 - 14 - 15

مراسم عید غدیر خم

5

اردوی اصفهان

دوره 14

اردوی اصفهان

6

مسابقات فوتبال

دوره 13

مسابقات فوتبال

7

جلسه هفتگی

دوره 13

جلسه هفتگی

8

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 13
9

اردوی مطالعاتی پیش دانشگاهی

دوره 12


سال تحصیلی 83-84

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره های 12 - 13 - 14

هشتمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی روستای کوه حیدر

 

چهارمین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره های 12 - 13 - 14

اردوی زیارتی مشهد مقدس

4

اردوی اصفهان

دوره 13

اردوی اصفهان

5

مراسم عزاداری اباعبدا... الحسین

دوره های 11 - 12 - 13 - 14

محرم سال 83

6

جلسه هفتگی

دوره 13

جلسه هفتگی

7

اختتامیه مسابقات قرآن

دوره های 12 - 13 - 14

مراسم اختتامیه مسابقات قرآن

8

پایگاه تابستانی

دوره 13

پایگاه تابستانی- اردوگاه ایثار

9

پایان سال تحصیلی

دوره 13

پایان سال تحصیلی

سال تحصیلی 82-83

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره های 11 - 12 - 13

هفتمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

سال تحصیلی 81-82

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای صحرا

دوره های 10 - 11 - 12

ششمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جهادی روستای رودان

 

دومین دوره اردوهای جهادی فارغ التحصیلان

3

اختتامیه مسابقات قرآن

دوره های 10 - 11 - 12

مراسم اختتامیه مسابقات قرآن

سال تحصیلی 80-81

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای سردشت

دوره های 9 - 10 - 11

پنجمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

مراسم نیمه شعبان

دوره های 8 - 9 - 10 - 11

جشن میلاد امام زمان (عج)

3

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 9

اردوی مناطق جنگی ویژه دانش آموزان سال سوم

سال تحصیلی 79-80

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی خمینی شهر

دوره های 8 - 9 - 10

چهارمین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 8

اردوی مناطق جنگی ویژه دانش آموزان سال سوم

3

اختتامیه مسابقات قرآن

دوره های 8 - 9 - 10

مراسم اختتامیه مسابقات قرآن

4

مراسم دهه فجر

دوره های 7 - 8 - 9 - 10

مراسم دهه فجر

5

مراسم جشن بعثت رسول اکرم (ص)

دوره های 7 - 8 - 9 - 10

مراسم جشن بعثت رسول اکرم (ص)

6

اردوی کاشان

دوره 10

اردوی کاشان

7

اردوی یزد

دوره 9

اردوی یزد

8

جلسه هفتگی

دوره 8

جلسه هفتگی دانش آموزان سال سوم

سال تحصیلی 78-79

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره های 7 - 8 - 9

سومین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 7

اردوی مناطق جنگی ویژه دانش آموزان سال سوم

3

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره های 7 - 8 - 9

اردوی زیارتی مشهد مقدس

4

اردوی یزد

دوره 8

اردوی یزد

5

مراسم نیمه شعبان

دوره های 6 - 7 - 8 - 9

جشن میلاد امام زمان (عج)

سال تحصیلی 77-78

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی روستای چراغسوز

دوره های 6 - 7 - 8

دومین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 6

اردوی مناطق جنگی ویژه دانش آموزان سال سوم

3

اختتامیه مسابقات قرآن

دوره های 6 - 7 - 8

مراسم اختتامیه مسابقات قرآن

4

مراسم دهه فجر

دوره های 5 - 6 - 7 - 8

مراسم دهه فجر

5

اردوی اصفهان

دوره 8

اردوی اصفهان

6

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره های 6 - 7 - 8

اردوی زیارتی مشهد مقدس

سال تحصیلی 76-77

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جهادی بی بی سکینه شهریار

دوره های 5 - 6 - 7

اولین دوره اردوهای جهادی دانش آموزی

2

اردوی زیارتی قم

دوره 7

اردوی زیارتی قم

3

اردوی شیراز

دوره های 5 - 6 - 7

اردوی شیراز

سال تحصیلی 75-76

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 3

اردوی مناطق جنگی ویژه دانش آموزان سال چهارم

2

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 4

اردوی مناطق جنگی ویژه دانش آموزان سال سوم

3

اردوگاه شهید چمران

دوره های 4 - 5 - 6

اردوگاه شهید چمران

4

اردوی رامسر

دوره های 4 - 5 - 6

اردوی رامسر

5

مراسم عید غدیر خم

دوره های 3 - 4 - 5 - 6

مراسم عید غدیر خم

6

اختتامیه مسابقات قرآن

دوره های 4 - 5 - 6

اختتامیه مسابقات قرآن

7

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره های 4 - 5 - 6

اردوی زیارتی مشهد مقدس

8

پایگاه تابستانی

دوره های 4 - 5 - 6

پایگاه تابستانی

سال تحصیلی 74-75

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

مراسم دهه فجر

دوره 2

مراسم دهه فجر

2

اردوی سیستان و بلوچستان

دوره 2

اردوی سیستان و بلوچستان

سال تحصیلی 73-74

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی آشنایی دانش آموزان

دوره 4

اردوی آشنایی دانش آموزان

2

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 2

اردوی مناطق جنگی ویژه دانش آموزان سال سوم

3

اردوی سد کرج و دهکده واریان

دوره 2

اردوی سد کرج و دهکده واریان

4

برگزاری مسابقات فوتبال

دوره 2

مسابقات فوتبال

5

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره های 2 - 3 - 4

اردوی زیارتی مشهد مقدس

6

پارک جمشیدیه و کلکچال

دوره 3

پارک جمشیدیه و کلکچال

سال تحصیلی 72-73

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی آمادگی دفاعی

دوره 2

اردوی آمادگی دفاعی- پادگان قدس

2

ماه رمضان - مراسم شبهای قدر

دوره 2

مراسم شبهای قدر

3

اختتامیه مسابقات قرآن

دوره های 1 - 2 - 3

اختتامیه مسابقات قرآن

4

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 1

اردوی مناطق جنگی ویژه دانش آموزان سال سوم

5

اردوی طالقان

دوره 3

اردوی طالقان

6

دیدار از بیت امام (ره)

دوره 2

بیت امام و پارک جمشیدیه

7

مراسم صبحگاه

دوره های 1 - 2 - 3

مراسم صبحگاه

سال تحصیلی 71-72

ردیف

عنوان برنامه

دوره

دریافت آلبوم تصاویر

1

اردوی آشنایی دانش آموزان

دوره 2

اردوی آشنایی دانش آموزان

2

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره های 1 - 2

اردوی زیارتی مشهد مقدس

3

اردوی طالقان

دوره 2

اردوی طالقان

4

مراسم دهه فجر

دوره های 1 - 2

مراسم دهه فجر

5

اردوی رامسر

دوره 1

اردوی رامسر

6

پایگاه تابستانی

دوره های 2 و 1

پایگاه تابستانی- کانون سلمان