صفحه اصلی|اخبار|درباره ما|تماس با ما
دوشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٧
اخبار


گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در مهرماه سال 95
تا پایان مهرماه سال 95، در مجموع 427 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 395 نفر اعضاء فعال و 32 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می‌باشند.
 ٠٨:٣٦ - 1395/08/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
در اجرای طرح سها صورت گرفت
برگزاری هشتمین قرعه کشی طرح سها
-
 ١٣:٣٤ - 1395/07/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در شهریور ماه سال 95
تا پایان شهریورماه سال 95، در مجموع 441 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 27 نفر حساب های خود را مسدود نموده اند و 32 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می‌باشند.
 ١١:٤٤ - 1395/07/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٤٩ - 1395/06/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
در اجرای طرح سها صورت گرفت
برگزاری هفتمین قرعه کشی طرح سها
-
 ١٥:٤١ - 1395/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در مرداد ماه سال 95
تا پایان مردادماه سال 95، در مجموع 429 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 28 نفر حساب های خود را مسدود نموده اند و 32 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می‌باشند.
 ١٤:٥٨ - 1395/06/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
در اجرای طرح سها صورت گرفت
برگزاری ششمین قرعه کشی طرح سها
-
 ٠٩:٠٠ - 1395/05/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در تیر ماه سال 95
تا پایان تیر ماه سال 95، در مجموع 419 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 28 نفر حساب های خود را مسدود نموده اند و 22 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می‌باشند.
 ١٥:٣٦ - 1395/05/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
در اجرای طرح سها صورت گرفت
برگزاری پنجمین قرعه کشی طرح سها
-
 ١٥:١٤ - 1395/04/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در خرداد ماه سال 95
تا پایان خرداد ماه سال 95، در مجموع 412 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 29 نفر حساب های خود را مسدود نموده اند و 7 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می‌باشند.
 ١٤:٥٤ - 1395/04/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در اردیبهشت ماه سال 95
تا پایان اردیبهشت ماه سال 95، در مجموع 377 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 30 نفر حساب های خود را مسدود نموده اند و 7 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می‌باشند.
 ١٤:٣٢ - 1395/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
در اجرای طرح سها صورت گرفت
برگزاری چهارمین قرعه کشی طرح سها
-
 ١٤:١٩ - 1395/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>